แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์ดูไบ

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์ดูไบทั้งหมด

ทัวร์ดูไบ 5 วัน 3 คืน ตึกเบิร์จคาลิฟา(ชั้น124) นั่งรถตะลุยเนินทราย บิน Emirates Airline

ทั่วไป
รหัส 14212
ทัวร์ดูไบ - ดูไบ
5 วัน 3 คืน
Emirates Airline
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
มัสยิดหลวง
มัสยิดหลวง
พระราชวังท่านชีค
พระราชวังท่านชีค
ชายหาดจูไมร่า
ชายหาดจูไมร่า
นั่งรถตะลุยทะเลทราย
นั่งรถตะลุยทะเลทราย
นั่งลิมูซีนชมเมืองดูไบ
นั่งลิมูซีนชมเมืองดูไบ
ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ (เบิร์จ คาลิฟา)
ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ (เบิร์จ คาลิฟา)
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 50 USD
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน