ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า 4 วัน 3 คืน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ลิงแช่ออนเซ็น ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท บิน Thai Lion Air

เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 14385
ทัวร์ญี่ปุ่น - นาโกย่า
4 วัน 3 คืน
Thai Lion Air
ไฮไลท์ทัวร์
เหมาะกับฤดูกาล
สไตล์การเที่ยว
6 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
ชิราคาวาโกะ
ชิราคาวาโกะ
ลิงหิมะแช่ออนเซ็น
ลิงหิมะแช่ออนเซ็น
ลานสกีฟูจิเท็น
ลานสกีฟูจิเท็น
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
3.9 / 5
ดี
2 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
4.0
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
4.0
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
4.0
คุณภาพที่พัก
3.5
ดูแลเอาใจใส่
4.0

-