แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์โอซาก้า เกียวโต

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์โอซาก้า เกียวโตทั้งหมด

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า 5 วัน 3 คืน คิโนซากิออนเซ็น นั่งกระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ บิน Nokscoot

เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 14502
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า เกียวโต
5 วัน 3 คืน
Nokscoot
ไฮไลท์ทัวร์
เหมาะกับฤดูกาล
สไตล์การเที่ยว
5 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
รถไฟชินคันเซ็น สายเฮลโหลคิตตี้
รถไฟชินคันเซ็น สายเฮลโหลคิตตี้
ย่านชินไซบาชิ
ย่านชินไซบาชิ
อามาโนะฮาชิดาเตะ
อามาโนะฮาชิดาเตะ
คิโนะซาคิ ออนเซน
คิโนะซาคิ ออนเซน
ปราสาทฮิเมะจิ
ปราสาทฮิเมะจิ
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน