แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์ดูไบ

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์ดูไบทั้งหมด

ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน ขึ้นตึกเบิร์จคาลิฟาห์ชั้น124 นั่งรถลิมูซีนชมเมืองดูไบ บิน Emirates Airline

ทั่วไป
รหัส 14535
ทัวร์ดูไบ - ดูไบ
5 วัน 3 คืน
Emirates Airline
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
แอทแลนติส เดอะปาล์ม ดูไบ
แอทแลนติส เดอะปาล์ม ดูไบ
นั่งรถตะลุยทะเลทราย
นั่งรถตะลุยทะเลทราย
ดูไบ มิราเคิล การ์เด้น
ดูไบ มิราเคิล การ์เด้น
มัสยิดหลวง
มัสยิดหลวง
เฟอรารี่เวิร์ด
เฟอรารี่เวิร์ด
นั่งลิมูซีนชมเมืองดูไบ
นั่งลิมูซีนชมเมืองดูไบ
ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ (เบิร์จ คาลิฟา)
ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ (เบิร์จ คาลิฟา)
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 50 USD
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน