แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์อเมริกา แคนาดา

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์อเมริกา แคนาดาทั้งหมด

ทัวร์แคนาดา อเมริกาตะวันออก 9 วัน 6 คืน น้ำตกไนแองการ่า ซีเอ็นทาวเวอร์ วันเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ บิน Cathay Pacific Airways

ทั่วไป
รหัส 14613
ทัวร์สหรัฐอเมริกา - อเมริกา แคนาดา
9 วัน 6 คืน
Cathay Pacific Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
11 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
6 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
วันเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์
วันเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์
หอคอยซีเอ็น
หอคอยซีเอ็น
อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา)
อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา)
เกาะลิเบอร์ตี
เกาะลิเบอร์ตี
ย่านไทม์ สแควร์
ย่านไทม์ สแควร์
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 65 USD
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 13000 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน