ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 11 วัน 8 คืน โคลอสเซียม พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ นั่งกระเช้าชมไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น บิน Thai Airways

ชมสถาปัตย์
รหัส 14725
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
11 วัน 8 คืน
ก.พ.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น 109,000
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
24 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
8 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
หอเอนปิซ่า
หอเอนปิซ่า
มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์)
มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์)
โคลีเซียม
โคลีเซียม
ปราสาท L’Isle
ปราสาท L’Isle
พิพิธภัณฑ์ลุฟว์
พิพิธภัณฑ์ลุฟว์
หอไอเฟล
หอไอเฟล
พระราชวังแวร์ซายส์
พระราชวังแวร์ซายส์
ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น
เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน