แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์สิงคโปร์

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์สิงคโปร์ทั้งหมด

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด ไหว้พระ 9 วัดกับชินแสเป็นหนึ่ง บิน Singapore Airlines

ทั่วไป
รหัส 14917
ทัวร์สิงคโปร์ - สิงคโปร์
3 วัน 2 คืน
Singapore Airlines
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
6 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
เมอร์ไลอ้อน
เมอร์ไลอ้อน
วัดพระเขี้ยวแก้วสิงค์โปร์
วัดพระเขี้ยวแก้วสิงค์โปร์
วัดตันสิชงซู
วัดตันสิชงซู
วัดเทียนฮกเก๋ง
วัดเทียนฮกเก๋ง
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน