แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์อเมริกาตะวันออก

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์อเมริกาตะวันออกทั้งหมด

ทัวร์อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ค วอชิงตันดีซี 9 วัน 6 คืน ตึกเอ็มไพร์สเตท น้ำตกไนแอการ่า บิน Eva Air

ทั่วไป
รหัส 15063
ทัวร์สหรัฐอเมริกา - อเมริกาตะวันออก
9 วัน 6 คืน
Eva Air
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
16 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
6 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
ตึกเอ็มไพร์สเตท
ตึกเอ็มไพร์สเตท
เทพีเสรีภาพ
เทพีเสรีภาพ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า (ฝั่งอเมริกา)
อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า (ฝั่งอเมริกา)
พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ
พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ
อนุสาวรีย์วอชิงตัน
อนุสาวรีย์วอชิงตัน
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 27 USD
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 7600 บาท
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน