แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์อเมริกาตะวันตก

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์อเมริกาตะวันตกทั้งหมด

ทัวร์อเมริกาตะวันออก ซานฟรานซิสโก ลอสแองเจลิส 10 วัน 6 คืน อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี ชมแกรนด์แคนย่อน บิน Eva Air

ทั่วไป
รหัส 15064
ทัวร์สหรัฐอเมริกา - อเมริกาตะวันตก
10 วัน 6 คืน
Eva Air
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
18 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
6 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
โรงถ่ายยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
โรงถ่ายยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน
อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน
อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ
อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 30 USD
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 7600 บาท
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน