แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์อเมริกาตะวันตก

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์อเมริกาตะวันตกทั้งหมด

ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ลอสแอนเจลิส 11 วัน 7 คืน อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน ล่องเรืออ่าวซานฟรานซิสโก บิน Eva Air

ทั่วไป
รหัส 15070
ทัวร์สหรัฐอเมริกา - อเมริกาตะวันตก
11 วัน 7 คืน
Eva Air
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
20 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
7 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน
อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน
อุทยานแห่งชาติไบร์ซแคนยอน
อุทยานแห่งชาติไบร์ซแคนยอน
อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ
อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ
ล่องเรืออ่าวซานฟรานซิสโก
ล่องเรืออ่าวซานฟรานซิสโก
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 33 USD
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 7600 บาท