@tourkrub
จองทัวร์ผ่านแอพ

แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์ดานัง เว้ ฮอยอัน

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์ดานัง เว้ ฮอยอันทั้งหมด

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค นั่งสามล้อชมเมืองดานัง บิน Bangkok Airways

ทั่วไป
รหัส 15086
ทัวร์เวียดนาม - ดานัง เว้ ฮอยอัน
4 วัน 3 คืน
Bangkok Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
8 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
เที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน
เที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน
นั่งรถสามล้อซิโคล่เวียดนาม
นั่งรถสามล้อซิโคล่เวียดนาม
ยอดเขาบานาฮิลล์
ยอดเขาบานาฮิลล์
สะพานสีทอง
สะพานสีทอง
สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
ยอดเขาบานาฮิลล์
ยอดเขาบานาฮิลล์
หมู่บ้านกั๊มทาน (นั่งเรือกระด้ง)
หมู่บ้านกั๊มทาน (นั่งเรือกระด้ง)
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 800 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
4 / 5
ดี
1 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
4.0
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
4.0
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
4.0
คุณภาพที่พัก
4.0
ดูแลเอาใจใส่
4.0

อยากให้หัวหน้าทัวร์ดูแลลูกค้าทุกคนให้นับให้ได้รับการบริการที่เท่าเทียมกัน