แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์ฟุกุโอกะ

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์ฟุกุโอกะทั้งหมด

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ 5 วัน 3 คืน ศาลเจ้าดาไซฟุ หมู่บ้านยูฟุอิน หลวงพ่อโตฟุกุโอกะ บิน Thai Lion Air

ทั่วไป
รหัส 15197
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฟุกุโอกะ
5 วัน 3 คืน
Thai Lion Air
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
3 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
ที่ราบสูงไดคัมโป
ที่ราบสูงไดคัมโป
วัดโทโชจิ
วัดโทโชจิ
หมู่บ้านยูฟูอิน
หมู่บ้านยูฟูอิน
ศาลเจ้าดาไซฟุ
ศาลเจ้าดาไซฟุ
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 2000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)