Tourkrub Logo
#15319 แพ็คเกจเต็ม

แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์เนปาล

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

เน้นธรรมชาติ
รหัส 17000
ทัวร์อินเดีย 6วัน 5คืน พาฮาลแกม ทะเลสาบดาล ธารน้ำแข็งกราเซีย บิน 6E
อินเดีย เนปาล
แชร์
ถูกใจ
ทัวร์อินเดีย
6 วัน 5 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ.
พาฮาลแกม ทะเลสาบดาล ธารน้ำแข็งกราเซีย
1
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
IndiGo
เริ่มต้น28,990
ชมสถาปัตย์
รหัส 16999
ทัวร์อินเดีย 5วัน 4คืน เมืองชัยปุระ ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด ฮาวา มาฮาล บิน 6E
อินเดีย เนปาล
แชร์
ถูกใจ
ทัวร์อินเดีย
5 วัน 4 คืน
ธ.ค.
เมืองชัยปุระ ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด ฮาวา มาฮาล
1
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
IndiGo
เริ่มต้น25,990
ชมสถาปัตย์
รหัส 16998
ทัวร์อินเดีย 5วัน 4คืน เมืองเดลี เมืองชัยปุระ ประตูปาตริกา บิน 6E
อินเดีย เนปาล
แชร์
ถูกใจ
ทัวร์อินเดีย
5 วัน 4 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
เมืองเดลี เมืองชัยปุระ ประตูปาตริกา
1
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
IndiGo
เริ่มต้น21,990

ทัวร์อินเดีย เนปาล 6 วัน 5 คืน ธัมเมกขสถูป ล่องเรือแม่น้ำคงคา เจาคันธีสถูป บิน Indigo Air

ไหว้พระ
ล่องเรือชมวิว
บินตรง
กลับเช้า
ไฟล์ทเช้า
ไม่รวมค่าวีซ่า
เก็บทิปที่สนามบิน

ไฮไลท์ทัวร์

ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
1สถานที่เที่ยว
1กิจกรรม
-ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานเมืองพาราณสี
 • สารนาถ
 • ธรรมเมขสถูป
 • สถูปเจาคันธี
  เที่ยง
 • คยา หรือพุทธคยา
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • บ้านนางสุชาดา
 • แม่น้ำเนรัญชรา
 • วัดไทยพุทธคยา
 • สถูปพุทธคยา หรือพระมหาโพธิ์เจดีย์
 • ต้นศรีมหาโพธิ์
  เที่ยง
 • ราชคฤห์
 • เขาคิชชกูฎ
 • ถ้ำพระโมคคัลลา
 • วัดชีวกัมพวัน
 • วัดเวฬุวนาราม
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • มหาวิทยาลัยนาลันทา
 • หลวงพ่อดำนาลันทา
  เที่ยง
 • เวสาลี (ไวศาลี)
 • วัดป่ามหาวัน
 • กุสินารา
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • มกุฎพันธนเจดีย์
 • มหาปรินิพพานสถูป
  เที่ยง
 • สวนลุมพินีวัน
 • สิทธารัตถะ
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 5
  เช้า
 • สวนลุมพินีวัน
 • เสาอโศก
 • วิหารมหามายาเทวี
  เที่ยง
 • พาราณสี
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 6
  เช้า
 • ล่องเรือแม่น้ำคงคา
 • ท่าอากาศยานเมืองพาราณสี
  เที่ยง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1Bodhagaya Regency Hotel หรือเทียบเท่า
2Nalanda Regency Hotel หรือเทียบเท่า
3Om Residency Hotel หรือเทียบเท่า
4Zambala Hotel หรือเทียบเท่า
5Tridev Hotel หรือเทียบเท่า
6
ทั่วไป
รหัส 15319
อินเดีย เนปาล
6 วัน 5 คืน
Indigo Air
Indigo Air