ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน พระธาตุหลวงเวียงจันทร์ นมัสการพระธาตุพูสี บิน Thai AirAsia

ทั่วไป
รหัส 15363
ทัวร์ลาว - เวียงจันทน์ หลวงพระบาง
3 วัน 2 คืน
ม.ค.
Thai AirAsia
Thai AirAsia
เริ่มต้น 13,990
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
6 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
พระธาตุพูสี
พระธาตุพูสี
ล่องเรือแม่นํ้าซอง
ล่องเรือแม่นํ้าซอง
อนุสาวรีย์ประตูชัยเวียงจันทน์
อนุสาวรีย์ประตูชัยเวียงจันทน์
วัดพระธาตุหลวง
วัดพระธาตุหลวง
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน