แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์นาโกย่า ทาคายาม่า โตเกียว

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์นาโกย่า ทาคายาม่า โตเกียวทั้งหมด

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า โตเกียว 7 วัน 4 คืน กำแพงหิมะเจแปนแอลป์ อาชิคางะฟลาวเว่อร์ปาร์ค บิน Japan Airlines

ทั่วไป
รหัส 15409
ทัวร์ญี่ปุ่น - นาโกย่า ทาคายาม่า โตเกียว
7 วัน 4 คืน
Japan Airlines
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
12 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
เจแปนแอลป์
เจแปนแอลป์
สวนฮิตาชิ ซีไซด์
สวนฮิตาชิ ซีไซด์
สวนอะชิคางะ
สวนอะชิคางะ
บ่อน้ำพุร้อนคุซัทสึ (ยูบาตาเกะ)
บ่อน้ำพุร้อนคุซัทสึ (ยูบาตาเกะ)
ชิราคาวาโกะ
ชิราคาวาโกะ
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 46 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 2000 JPY
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน