ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน ยอดเขาฟานซิปัน หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต บิน Thai Lion Air

ทั่วไป
รหัส 15687
tag flash sale
ลดสูงสุด
34
%
ทัวร์เวียดนาม - ฮานอย ซาปา
4 วัน 3 คืน
เม.ย.
Thai Lion Air
Thai Lion Air
11,999
เริ่มต้น 9,666
fire flash sale
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเย็น
วัดหง็อกเซิน
วัดหง็อกเซิน
น้ำตกกั๊ตกั๊ต
น้ำตกกั๊ตกั๊ต
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
เทือกเขาฟานซีปัน
เทือกเขาฟานซีปัน
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
3.8 / 5
ดี
2 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
4.5
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
3.5
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
4.5
คุณภาพที่พัก
3.0
ดูแลเอาใจใส่
3.5

โดยรวมดีทุกอย่างค่ะ แต่ขอให้ปรับปรุงเรื่องที่พักบางโรงแรม อุปกรณ์ในห้องพักชำรุดแล้วไม่ได้รับการแก้ไข

ทัวร์ที่คล้ายกัน