ทัวร์นิวซีแลนด์ ออคแลนด์ 6 วัน 3 คืน หมู่บ้านฮอบบิท ทะเลสาบเทาโป บิน MALAYSIA AIRLINES

ทั่วไป
รหัส 15799
ทัวร์นิวซีแลนด์ - นิวซีแลนด์
6 วัน 3 คืน
ก.ค.
MALAYSIA AIRLINES
MALAYSIA AIRLINES
เริ่มต้น 49,999
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเย็น
ถ้ำไวโตโม่
ถ้ำไวโตโม่
ทะเลสาบเทาโป
ทะเลสาบเทาโป
ศูนย์วัฒนธรรมพื้นเมืองชาวเมารี (เทปุยย่า)
ศูนย์วัฒนธรรมพื้นเมืองชาวเมารี (เทปุยย่า)
หมู่บ้านฮอบบิต
หมู่บ้านฮอบบิต
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 90 NZD
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)