ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5 วัน 3 คืน วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 บิน Nokscoot

ทั่วไป
รหัส 15827
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว
5 วัน 3 คืน
พ.ค.
Nokscoot
Nokscoot
ดู 3 รีวิว
4.6 /5
ดีมาก
เริ่มต้น 27,777
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
6 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
วัดนาริตะ
วัดนาริตะ
ภูเขาไฟฟูจิ
ภูเขาไฟฟูจิ
สวนอุเอโนะ
สวนอุเอโนะ
วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1600 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
4.6 / 5
ดีมาก
3 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
4.6
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
4.6
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
4.6
คุณภาพที่พัก
4.6
ดูแลเอาใจใส่
4.3

ควรเผื่อเวลาระหว่างการเดินทางไว้ให้ด้วยเพราะทำให้บางสถานที่ต้องเร่งรีบเกินไป

ดีคะ ชอบ แต่เวลาก็แอบน้อยนิดนึงคะ หัวหน้าทัวก็บริการดีคะ แต่ยังให้คำแนะนำไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่คะ

บริการดี เป็นกันเอง ไกด์บริการดีทากๆ เป็นทัวร์ที่ตอบโจทย์มากเลยครับ สรุปดีมากๆ

ทัวร์ที่คล้ายกัน