แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์เซนได นิกโก้

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์เซนได นิกโก้ทั้งหมด

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ เซนได 6 วัน 4 คืน ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ สถานีรถไฟยูโนคามิออนเซ็น บิน Thai AirAsia X

ทั่วไป
รหัส 15850
ทัวร์ญี่ปุ่น - เซนได นิกโก้
6 วัน 4 คืน
Thai AirAsia X
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
6 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
ยูโนคามิ ออนเซ็น
ยูโนคามิ ออนเซ็น
ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ
ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ
ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า
ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า
หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ
หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน