ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5 วัน 3 คืน หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก งานประดับไฟ ณ สวนดอกไม้อาชิคางะ บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 15859
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว
5 วัน 3 คืน
ก.พ.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น 20,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
5 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
สวนอะชิคางะ
สวนอะชิคางะ
หน้าผาโทโนะเฮทสึริ (หน้าผาล้านปี)
หน้าผาโทโนะเฮทสึริ (หน้าผาล้านปี)
หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ
หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน