แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซียทั้งหมด

ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 6 วัน 5 คืน เก็นติ้งไฮแลนด์ วัดถ้ำบาตู ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอสิงคโปร์ บิน Thai Lion Air /TR

เน้นสวนสนุก
รหัส 15878
ทัวร์สิงคโปร์ - สิงคโปร์ มาเลเซีย
6 วัน 5 คืน
Thai Lion Air
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นสวนสนุก
สไตล์การเที่ยว
15 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
เมอร์ไลอ้อน
เมอร์ไลอ้อน
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอสิงคโปร์
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอสิงคโปร์
วัดถํ้าบาตู
วัดถํ้าบาตู
เก็นติ้ง ไฮ แลนด์
เก็นติ้ง ไฮ แลนด์
น้ำตกอิสกานด้า
น้ำตกอิสกานด้า
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 15 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)