ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5 วัน 3 คืน กระเช้าคาจิคาจิ ชมเทศกาลทิวลิปชิบะ บิน Scoot

เที่ยวเทศกาล
รหัส 15889
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว
5 วัน 3 คืน
Scoot
Scoot
ไฮไลท์ทัวร์
เที่ยวเทศกาล
สไตล์การเที่ยว
6 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
เทศกาลทิวลิปชิบะ
เทศกาลทิวลิปชิบะ
หมู่บ้านโบราณอิยาชิโนะซาโตะ
หมู่บ้านโบราณอิยาชิโนะซาโตะ
ภูเขาไฟฟูจิ
ภูเขาไฟฟูจิ
กระเช้าคาชิ คาชิ
กระเช้าคาชิ คาชิ
วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
4.1 / 5
ดี
2 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
4.5
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
4.0
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
4.5
คุณภาพที่พัก
3.5
ดูแลเอาใจใส่
4.0

ทัวร์ที่คล้ายกัน