ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า 4 วัน 3 คืน สะพานโอนารุโตะ น้ำวนนารุโตะ ชมซากุระ ณ ปราสาทโอซาก้า บิน Thai Lion Air

เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 15947
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า
4 วัน 3 คืน
มีวันอิสระ
มี.ค.
Thai Lion Air
Thai Lion Air
เริ่มต้น 23,999
ไฮไลท์ทัวร์
เหมาะกับฤดูกาล
สไตล์การเที่ยว
4 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
สวนดอกไม้อะวาจิ ฮานะซะจิคิ
สวนดอกไม้อะวาจิ ฮานะซะจิคิ
อาริมะออนเซ็น
อาริมะออนเซ็น
ล่องเรือเฟอร์รี่วาคายาม่า-โทคุชิม่า (ชมอาทิตย์ตกดิน)
ล่องเรือเฟอร์รี่วาคายาม่า-โทคุชิม่า (ชมอาทิตย์ตกดิน)
ปราสาทโอซาก้า
ปราสาทโอซาก้า
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน