ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า 6 วัน 4 คืน ซากุระสวนอุเอโนะ สวนอนุสรณ์บัมปาคุ บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 15955
ลดราคา
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า โตเกียว
6 วัน 4 คืน
มี.ค. เม.ย.
Thai Airways
Thai Airways
ดู 1 รีวิว
4.6 /5
ดีมาก
49,900
เริ่มต้น 46,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
สวนสาธารณะอนุสรณ์งาน Expo'70
สวนสาธารณะอนุสรณ์งาน Expo'70
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
สวนอุเอโนะ
สวนอุเอโนะ
วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
4.6 / 5
ดีมาก
1 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
5.0
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
4.0
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
5.0
คุณภาพที่พัก
4.0
ดูแลเอาใจใส่
5.0

ประทับใจ ไกด์ชำนาญ อาหารเหมาะสม

ทัวร์ที่คล้ายกัน