ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า โตเกียว 5 วัน 4 คืน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทุ่งดอกพิงค์มอส บิน Thai Lion Air

ทั่วไป
รหัส 15994
ทัวร์ญี่ปุ่น - นาโกย่า ทาคายาม่า โตเกียว
5 วัน 4 คืน
เม.ย.
Thai Lion Air
Thai Lion Air
เริ่มต้น 25,777
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
8 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
ชิบะซากุระฟูจิ
ชิบะซากุระฟูจิ
เจแปนแอลป์
เจแปนแอลป์
เมืองเก่าซันมาชิซูจิ
เมืองเก่าซันมาชิซูจิ
ชิราคาวาโกะ
ชิราคาวาโกะ
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1800 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน