ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน คลองโอตารุ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า บิน Nokscoot

ทั่วไป
รหัส 16011
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด
5 วัน 3 คืน
มีวันอิสระ
ก.พ.
Nokscoot
Nokscoot
เริ่มต้น 19,999
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
5 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
ตลาดปลาโจไก
ตลาดปลาโจไก
ศาลเจ้าฮอกไกโด
ศาลเจ้าฮอกไกโด
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
คลองโอตารุ
คลองโอตารุ
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 2000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)

ทัวร์ที่คล้ายกัน