แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศสทั้งหมด

ทัวร์ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี 9 วัน 7 คืน ยอดเขาจุงเฟรา เกาะเวนิส ขึ้นหอไอเฟลชั้น 2 บิน Qatar Airways

ชมสถาปัตย์
รหัส 16045
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
9 วัน 7 คืน
Qatar Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
19 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
7 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
เวเนเซีย
เวเนเซีย
ยอดเขาจุงเฟรา
ยอดเขาจุงเฟรา
หอไอเฟล
หอไอเฟล
ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
พระราชวังแวร์ซายส์
พระราชวังแวร์ซายส์
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 20 EUR
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)