แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์อเมริกาตะวันตก

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์อเมริกาตะวันตกทั้งหมด

ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ลอสแองเจลิส 10 วัน 7 คืน แกรนด์แคนยอน อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ บิน Cathay Pacific Airways

ทั่วไป
รหัส 16057
ทัวร์สหรัฐอเมริกา - อเมริกาตะวันตก
10 วัน 7 คืน
Cathay Pacific Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
18 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
7 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
ล่องเรืออ่าวซานฟรานซิสโก
ล่องเรืออ่าวซานฟรานซิสโก
โรงถ่ายยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
โรงถ่ายยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน
อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน
อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ
อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ
ล่องเรือทะเลสาบทาโฮ
ล่องเรือทะเลสาบทาโฮ
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 8500 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)