@tourkrub
จองทัวร์ผ่านแอพ

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮิโรชิม่า โอซาก้า 6 วัน 4 คืน ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ วัดคินคาคุจิ ชมการแสดงโชว์ซามูไรบอยส์ บิน Nok Air

ทั่วไป
รหัส 16129
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮิโรชิม่า โอซาก้า
6 วัน 4 คืน
ส.ค. ก.ย.
Nok Air
Nok Air
เริ่มต้น 25,777
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
8 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
อะตอมมิคบอมบ์โดม (สวนสันติภาพฮิโรชิม่า)
อะตอมมิคบอมบ์โดม (สวนสันติภาพฮิโรชิม่า)
ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ (ศาลเจ้ากลางน้ำ)
ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ (ศาลเจ้ากลางน้ำ)
วัดคินคาคุจิ
วัดคินคาคุจิ
โชว์เกียวโตซามูไรบอยส์
โชว์เกียวโตซามูไรบอยส์
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1800 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน