ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต 5 วัน 3 คืน วัดคินคาคุจิ ศาลฟูชิมิอินาริ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ บิน Thai AirAsia X

เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 16163
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต
5 วัน 3 คืน
ธ.ค.
Thai AirAsia X
Thai AirAsia X
ดู 1 รีวิว
5 /5
ดีมาก
เริ่มต้น 26,899
ไฮไลท์ทัวร์
เหมาะกับฤดูกาล
สไตล์การเที่ยว
6 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
ย่านชินไซบาชิ
ย่านชินไซบาชิ
ชิราคาวาโกะ
ชิราคาวาโกะ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
วัดคินคาคุจิ
วัดคินคาคุจิ
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
5 / 5
ดีมาก
1 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
5.0
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
5.0
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
5.0
คุณภาพที่พัก
5.0
ดูแลเอาใจใส่
5.0

ไกด์พี่กบให้ความเป็นกันเอง แก้ปัญหาได้ดี มีความจริงใจ ให้ความรู้สึกเหมือนเดินทางไปกับคนในครอบครัว รู้สึกอบอุ่นใจและปลอดภัยตลอดทริป

ทัวร์ที่คล้ายกัน