ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี บิน Thai AirAsia

ทั่วไป
รหัส 16226
แนะนำ
ทัวร์ลาว - ลาว หลวงพระบาง
4 วัน 3 คืน
ก.พ. มี.ค.
Thai AirAsia
Thai AirAsia
เริ่มต้น 14,888
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
8 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
ตักบาตรข้าวเหนียว
ตักบาตรข้าวเหนียว
น้ำตกตาดกวงชี
น้ำตกตาดกวงชี
รถไฟความเร็วสูง Sapsan
รถไฟความเร็วสูง Sapsan
ล่องเรือแม่นํ้าซอง
ล่องเรือแม่นํ้าซอง
วัดพระธาตุหลวง
วัดพระธาตุหลวง
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 800 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)