ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว 6 วัน 4 คืน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค บิน Thai AirAsia X

ทั่วไป
รหัส 16242
แนะนำ
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า โตเกียว
6 วัน 4 คืน
ก.พ.
Thai AirAsia X
Thai AirAsia X
เริ่มต้น 42,999
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
ลานสกีฟูจิเท็น
ลานสกีฟูจิเท็น
ลิงหิมะแช่ออนเซ็น
ลิงหิมะแช่ออนเซ็น
ชิราคาวาโกะ
ชิราคาวาโกะ
วัดคิโยมิสึ
วัดคิโยมิสึ
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)

ทัวร์ที่คล้ายกัน