แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์โอซาก้า โตเกียว

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์โอซาก้า โตเกียวทั้งหมด

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว 6 วัน 4 คืน ยูนิเวอร์แซล นั่งรถไฟชินคันเซ็น บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 16250
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า โตเกียว
6 วัน 4 คืน
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
ลานสกีฟูจิเท็น
ลานสกีฟูจิเท็น
รถไฟชินคันเซ็น
รถไฟชินคันเซ็น
นาบานะ โนะ ซาโตะ
นาบานะ โนะ ซาโตะ
สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเจแปน
สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเจแปน
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ประกันอุบัติเหตุ
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
มื้ออาหาร
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
ห้องพัก
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าวีซ่า
ค่าประกันสุขภาพ
ทิปไกด์ 700 บาท
ค่าพาสปอร์ต
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ