แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์ฮอกไกโด

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์ฮอกไกโดทั้งหมด

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด หมู่บ้านน้ำแข็งโทมามุ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า 6 วัน 4 คืน บิน Thai AirAsia X

ทั่วไป
รหัส 16256
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด
6 วัน 4 คืน
Thai AirAsia X
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
8 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
โทมามุ รีสอร์ท
โทมามุ รีสอร์ท
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
เนินแห่งพระพุทธเจ้า
เนินแห่งพระพุทธเจ้า
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 6000 JPY
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)