ทัวร์ญี่ปุ่นฟุกุโอกะ 6 วัน 4 คืน ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกู หมู่บ้านยูฟุอิน บิน VietJet Air

ทั่วไป
รหัส 16316
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฟุกุโอกะ
6 วัน 4 คืน
ก.พ. มี.ค.
VietJet Air
VietJet Air
เริ่มต้น 28,999
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
8 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
หมู่บ้านยูฟูอิน
หมู่บ้านยูฟูอิน
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 2000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)