ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว 6 วัน 4 คืน หมู่บ้านโออุจิจูคุ ล่องเรือแม่น้ำอาราคาว่า บิน Japan Airlines

ทั่วไป
รหัส 16318
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว
6 วัน 4 คืน
Japan Airlines
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
11 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
ล่องเรือแม่น้ำอาราคาว่า
ล่องเรือแม่น้ำอาราคาว่า
อุโมงค์คิโยนึ
อุโมงค์คิโยนึ
ศาลเจ้ายาฮิโกะ
ศาลเจ้ายาฮิโกะ
หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ
หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ
รายละเอียดทัวร์