ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า 6 วัน 4 คืน ชมซากุระสวนอุเอะโนะ ภูเขาไฟฟูจิ บิน Thai AirAsia X

ทั่วไป
รหัส 16339
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว โอซาก้า
6 วัน 4 คืน
มี.ค. เม.ย.
Thai AirAsia X
Thai AirAsia X
เริ่มต้น 49,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
รถไฟชินคันเซ็น
รถไฟชินคันเซ็น
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
ภูเขาไฟฟูจิ
ภูเขาไฟฟูจิ
สวนอุเอโนะ
สวนอุเอโนะ
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ประกันอุบัติเหตุ
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
มื้ออาหาร
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
ห้องพัก
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าวีซ่า
ค่าประกันสุขภาพ
ทิปไกด์ 700 บาท
ค่าพาสปอร์ต
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ

ทัวร์ที่คล้ายกัน