Tourkrub Logo
#16342 แพ็คเกจเต็ม

แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์ญี่ปุ่น

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า โตเกียว 6 วัน 4 คืน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ลานสกีฟูจิเท็น บิน Thai Airways

กลับบ่าย
ไฟล์ทดึก
บินตรง

ไฮไลท์ทัวร์

ทัวร์ต่างประเทศ ยอดนิยม ราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์เวียนาม ฯลฯ
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
7สถานที่เที่ยว
7กิจกรรม
5ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เย็น
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
  เช้า
 • ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์
 • วัดโอสุคันนอน
  กลางวัน
 • ย่านการค้าโอสึ
  เย็น
 • ชิราคาวาโกะ
วันที่ 3
  เช้า
 • ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า
 • เมืองเก่าซันมาชิซูจิ
  กลางวัน
 • ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า
 • ปราสาทมัตสึโมโต้
  เย็น
 • โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาท์เลต
 • ออนเซ็น
วันที่ 4
  เช้า
 • ลานสกีฟูจิเท็น
 • พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวญี่ปุ่น
  กลางวัน
 • เจดีย์ชูเรโตะ
  เย็น
 • ย่านชิบูย่า
วันที่ 5
  เช้า
 • วัดนาริตะ
 • ถนนโอโมเตะซันโด
  กลางวัน
 • เมืองเก่าซาวาระ
  เย็น
 • ย่านชินจูกุ
วันที่ 6
  เช้า
 • วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
 • ถนนนาคามิเสะ
 • โตเกียวสกายทรี
  กลางวัน
 • อิออนนาริตะ
 • ท่าอากาศยานนาริตะ
  เย็น
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1
2Hida Hotel Plaza หรือเทียบเท่า
3Hotel Justone Fuji หรือเทียบเท่า
4TOKYO PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า
5TOKYO PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า
6
ทั่วไป
รหัส 16342
โตเกียว นาโกย่า
6 วัน 4 คืน
Thai Airways
Thai Airways