ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า 7 วัน 5 คืน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เทศกาลนาบานาโนะซาโตะ บิน Singapore Airlines

ทั่วไป
รหัส 16349
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า ทาคายาม่า
7 วัน 5 คืน
มีวันอิสระ
ก.พ.
Singapore Airlines
Singapore Airlines
เริ่มต้น 42,977
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
7 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูกัง
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูกัง
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
นาบานะ โนะ ซาโตะ
นาบานะ โนะ ซาโตะ
ชิราคาวาโกะ
ชิราคาวาโกะ
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 25 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 2000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)