ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ทาคายาม่า 7 วัน 5 คืน เจแปนแอลป์ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ บิน Thai AirAsia X

ทั่วไป
รหัส 16362
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว ทาคายาม่า
7 วัน 5 คืน
เม.ย.
Thai AirAsia X
Thai AirAsia X
เริ่มต้น 57,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
13 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
ภูเขาไฟฟูจิ
ภูเขาไฟฟูจิ
นาบานะ โนะ ซาโตะ
นาบานะ โนะ ซาโตะ
ชิราคาวาโกะ
ชิราคาวาโกะ
เจแปนแอลป์
เจแปนแอลป์
ชิบะซากุระสวนฮิทสึจิยามะ
ชิบะซากุระสวนฮิทสึจิยามะ
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ประกันอุบัติเหตุ
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
มื้ออาหาร
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
ห้องพัก
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าวีซ่า
ค่าประกันสุขภาพ
ทิปไกด์ 700 บาท
ค่าพาสปอร์ต
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ