ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาโกย่า เกียวโต 6 วัน 4 คืน เทศกาลนาบานาโนะซาโตะ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 16376
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว นาโกย่า
6 วัน 4 คืน
มีวันอิสระ
เม.ย.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น 59,990
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
ลานสกีฟูจิเท็น
ลานสกีฟูจิเท็น
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
นาบานะ โนะ ซาโตะ
นาบานะ โนะ ซาโตะ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 2000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)