แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์เวียงจันทน์ หลวงพระบาง

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์เวียงจันทน์ หลวงพระบางทั้งหมด

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน น้ำตกตาดกวางสี ตักบาตรข้าวเหนียว บิน Nok Air

ทั่วไป
รหัส 16399
ทัวร์ลาว - เวียงจันทน์ หลวงพระบาง
3 วัน 2 คืน
Nok Air
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
0 มื้อ
มื้ออาหาร
เที่ยวหนึ่งวัน
ไปเช้าเย็นกลับ
คะแนนเที่ยวบิน
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)