ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกขึ้นบานาฮิลล์ นั่งรถสามล้อซิโคล่เวียดนาม บิน VietJet Air

ทั่วไป
รหัส 16526
ทัวร์เวียดนาม - ดานัง เว้ ฮอยอัน
4 วัน 3 คืน
ต.ค.
VietJet Air
VietJet Air
เริ่มต้น 15,999
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
8 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)

ทัวร์ที่คล้ายกัน