ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน ใบไม้เปลี่ยนสี โมมิจิ วัดคิโยมิสึเดระ ปราสาททอง วัดคินคะคุจิ หมู่บ้านมรดกโลกชิคาวาโกะ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 บิน Thai Airways

เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 16539
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า เกียวโต
6 วัน 4 คืน
ต.ค. พ.ย.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น 55,888
ไฮไลท์ทัวร์
เหมาะกับฤดูกาล
สไตล์การเที่ยว
10 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 25 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 2000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)