แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์ฮอกไกโด โอซาก้า

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์ฮอกไกโด โอซาก้าทั้งหมด

ทัวร์ญี่ปุ่น 8 วัน 5 คืน ชมปราสาททองวัดคินคะคุจิ วัดคิโยมิสึเดระ ปราสาทโอซาก้า ละลานตาดอกไม้หลายสายพันธ์ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ทานุกิโคจิ ซูซูกิโนะ บิน Japan Airlines

ทั่วไป
รหัส 16545
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด โอซาก้า
8 วัน 5 คืน
Japan Airlines
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
11 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 46 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 2000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)