ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน ชมคลองโอตารุในบรรยากาศโรแมนติก ชมสัตว์ฤดูหนาวที่สวนสัตว์อาชาฮิยาม่า พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 16555
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด
6 วัน 4 คืน
ธ.ค. ม.ค.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น 59,888
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
8 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 2000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)

ทัวร์ที่คล้ายกัน