Tourkrub Logo
#16649 แพ็คเกจเต็ม

แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์ญี่ปุ่น

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ทั่วไป
รหัส 18418
ทัวร์ญี่ปุ่น 7วัน 4คืน นาโกย่า โอซาก้า คามิโคจิ เกียวโต บิน SQ
นาโกย่า ทาคายาม่า โอซาก้า
แชร์
ถูกใจ
ทัวร์ญี่ปุ่น
7 วัน 4 คืน
ต.ค. / พ.ย.
นาโกย่า โอซาก้า คามิโคจิ เกียวโต
6
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Singapore Airlines
เริ่มต้น47,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18413
ทัวร์ญี่ปุ่น 7วัน 4คืน หุบเขาโครังเค นาบานะโนะซาโตะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า บินSQ
นาโกย่า ทาคายาม่า โอซาก้า
แชร์
ถูกใจ
ทัวร์ญี่ปุ่น
7 วัน 4 คืน
พ.ย.
หุบเขาโครังเค นาบานะโนะซาโตะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า
6
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
Singapore Airlines
เริ่มต้น49,990

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า โอซาก้า 6 วัน 4 คืน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ บิน Thai Airways

กลับบ่าย
ไฟล์ทดึก
บินตรง
วันอิสระ

ไฮไลท์ทัวร์

ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
4สถานที่เที่ยว
4กิจกรรม
2ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เย็น
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
  เช้า
 • ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์
 • นาโกย่า
 • วัดโอสุคันนอน
  กลางวัน
 • ปราสาทนาโกย่า
  เย็น
 • นางาชิม่า มิทสึอิ แจ๊สดรีม เอาท์เลต
วันที่ 3
  เช้า
 • นารา
 • วัดโทไดจิ
  กลางวัน
 • ศาลเจ้านัมบะยาซากะ
  เย็น
 • ย่านชินไซบาชิ
วันที่ 4
  เช้า
 • เกียวโต
 • วัดคิโยมิสึ
 • ศาลเจ้าเฮย์อัน
 • พิธีชงชาญี่ปุ่น
  กลางวัน
 • อาราชิยาม่า
 • ป่าไผ่เทนริวจิ (ป่าไผ่อาราชิยาม่า)
 • สะพานโทเก็ตสึเคียว
  เย็น
 • ย่านชินเซไก
วันที่ 5
  เช้า
 • อิสระท่องเที่ยวในโอซาก้า หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม
วันที่ 6
  เช้า
 • ปราสาทโอซาก้า
 • อิออนมอลล์โอซาก้า
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานคันไซ
  เย็น
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1
2THE B NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า
3OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า
4OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า
5OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า
6
ทั่วไป
รหัส 16649
นาโกย่า ทาคายาม่า โอซาก้า
6 วัน 4 คืน
Thai Airways
Thai Airways