Tourkrub Logo
#16656 แพ็คเกจเต็ม

แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18368
ทัวร์ญี่ปุ่น 6วัน 4คืน นาริตะ วัดอาซากุสะ ชินจูกุ สวนฮามามัตสึฟลาวเวอร์ปาร์ค โอซาก้า บิน XJ
โตเกียว โอซาก้า
แชร์
ถูกใจ
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
นาริตะ วัดอาซากุสะ ชินจูกุ สวนฮามามัตสึฟลาวเวอร์ปาร์ค โอซาก้า
3
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia X
เริ่มต้น49,900
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18354
ทัวร์ญี่ปุ่น 6วัน 4คืน นาริตะ โออิชิพาร์ค อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ หมู่บ้านชิราคาว่า บิน XJ
โตเกียว โอซาก้า
แชร์
ถูกใจ
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ก.ย.
นาริตะ โออิชิพาร์ค อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ หมู่บ้านชิราคาว่า
2
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia X
เริ่มต้น47,900

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า 7 วัน 5 คืน วัดอาซากุสะ นั่งรถไฟชินคันเซ็น บิน Thai Airways

กลับบ่าย
ไฟล์ทดึก
บินตรง
วันอิสระ

ไฮไลท์ทัวร์

ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
9สถานที่เที่ยว
9กิจกรรม
2ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 7 วัน 5 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เย็น
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
  เช้า
 • ท่าอากาศยานคันไซ
  กลางวัน
 • ศาลเจ้านัมบะยาซากะ
  เย็น
 • ย่านชินไซบาชิ
วันที่ 3
  เช้า
 • นารา
 • วัดโทไดจิ
  กลางวัน
 • นาโกย่า
 • สวนสนุกเลโก้แลนด์
วันที่ 4
  เช้า
 • รถไฟชินคันเซ็น
 • ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ
  กลางวัน
 • ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ
 • หุบเขาไข่ดำโอวาคุดานิ
  เย็น
 • ออนเซ็น
วันที่ 5
  เช้า
 • พิธีชงชาญี่ปุ่น
 • สวนสนุกฟูจิ คิว ไฮแลนด์
  กลางวัน
 • พิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัล 
วันที่ 6
  เช้า
 • อิสระท่องเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม
วันที่ 7
  เช้า
 • วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
 • ถนนนาคามิเสะ
 • อิออนนาริตะ
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานนาริตะ
  เย็น
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1
2DAIWA ROYNET HOTEL YOTSUBASHI หรือเทียบเท่า
3THE B NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า
4TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่า
5SHINJUKU WASHINTON HOTEL หรือเทียบเท่า
6SHINJUKU WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า
7
ทั่วไป
รหัส 16656
โตเกียว โอซาก้า
7 วัน 5 คืน
Thai Airways
Thai Airways