Tourkrub Logo

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ 6 วัน 4 คืน ศาลเจ้าดาไซฟุ หมู่บ้านยูฟุอิน บิน VZ

กลับเช้า
ไฟล์ทดึก
บินตรง
วันอิสระ
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันปิยมหาราช
วันแม่แห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
4สถานที่เที่ยว
4กิจกรรม
2ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เย็น
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
  เช้า
 • ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ
 • ศาลเจ้าดาไซฟุ
  กลางวัน
 • โมะจิโกะ เรโทร
  เย็น
 • ออนเซ็น
วันที่ 3
  เช้า
 • บ่อน้ำร้อนจิโคกุ
 • หมู่บ้านยูฟูอิน
  กลางวัน
 • ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ
 • ปราสาทคุมาโมโต้
  เย็น
 • ซากุระโนะ บาบะ โจไซเอ็น
 • อิออนมอลล์ฟุกุโอกะ
วันที่ 4
  เช้า
 • ศาลเจ้ายูโตะคุอินาริ
  กลางวัน
 • โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เลต
 • วัดโทโชจิ
  เย็น
 • มิตซุยเอาท์เลตพาร์ค ฟุกุโอกะ
วันที่ 5
  เช้า
 • อิสระท่องเที่ยวฟุกุโอกะ
วันที่ 6
  เช้า
 • ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1
2HOTEL AZ BEPPU หรือเทียบเท่า
3SUPER HOTEL KUMAMOTO หรือเทียบเท่า
4HOTEL AZ WASHIRO หรือเทียบเท่า
5HOTEL AZ WASHIRO หรือเทียบเท่า
6

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 27 มิ.ย. 24อ. 2 ก.ค. 24
29,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ทั่วไป
รหัส 16811
ฟุกุโอกะ
6 วัน 4 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
VietJet Air
VietJet Air

ทัวร์ที่คล้ายกัน