ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต 5 วัน 3 คืน ศาบเจ้าฟูชิมิอินาริ วัดคิโยมิสุเดระ บิน Thai AirAsia X

ทั่วไป
รหัส 16843
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า เกียวโต
5 วัน 3 คืน
มีวันอิสระ
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
Thai AirAsia X
Thai AirAsia X
ดู 1 รีวิว
3.2 /5
พอใช้
เริ่มต้น 32,888
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
0 มื้อ
มื้ออาหาร
เที่ยวหนึ่งวัน
ไปเช้าเย็นกลับ
คะแนนเที่ยวบิน
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
3.2 / 5
พอใช้
1 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
2.0
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
2.0
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
3.0
คุณภาพที่พัก
5.0
ดูแลเอาใจใส่
4.0

ไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร พาเดินไกลมากในวันแรก ให้ทานอาหารไม่ทันอิ่มก็ให้หยุดไม่มีการแจ้งเวลาให้ทราบก่อนรับทาน ไม่ค่อยมีแพลน พาเดินทัวร์ก็เดินไม่มีรอลูกทัวร์ว่าเดินตามทันรึป่าว... อ่านเพิ่ม

ทัวร์ที่คล้ายกัน